SA25HT04-0720_DAIJIRO-Kimoto-Junmai-Nama-Shiga-Wataribune-No-6-720ml-2

SA25HT04-0720_DAIJIRO Kimoto Junmai Nama, Shiga Wataribune No.6, 720ml 2