SA24SM04-0750-ZAKU-Junmai-Daiginjo-Nakadori-Miyabi-no-Tomo

SA24SM04-0750-ZAKU-Junmai-Daiginjo-Nakadori'Miyabi-no-Tomo'